خبرنامه دیزج خلیل

:

حدیث

امام علی علیه السلام: مَنْ غاظَكَ بِقُبْحِ السَّفَهِ عَلَيْكَ، فَغِظْهُ بِحُسْنِ الْحِلْمِ عَنْهُ هر كس با زشتىِ سبكسرى تو را خشمگين كرد تو با زيبايى بردبارى او را به خشم آور غررالحكم / حدیث 8620

خبر تصادفی

اجرای طرح هادی -سیف الله یاری

 

در راستای اجرای طرح هادی دراول ورودی محله غیبلو درابتدای خیابان شرق به غرب و خیابان ورودی محله در ملک شخصی آقای سیف الله یاری طرح هادی اجرا وعملیات اجرای آواربرداری انجام شد.درملک آقای یاری هم از سمت شمال وهم از سمت شرق دراجرای طرح هادی تعریض انجام گرفته است

ورود به سایت

Written by محمد حسین افتخاری Category: شهدای روستا
Published Date Hits: 3210
Print

شهید محمود رشدی

فرزند: ؟

تاریخ تولد:1339

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت:؟

محل شهادت : ؟

 

شهید محمد رضا زنده دل

فرزند: حسن

تاریخ تولد:1342

محل دفن : دیزج خلیل

تاریخ شهادت:1365/10/21

محل شهادت :شلمچه

 

شهید محمد زنده دل

فرزند: ؟

تاریخ تولد:؟

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت:؟

محل شهادت : ؟

 

مفقودالاثر علیرضا سلطانژاد

فرزند: قربانعلی

تاریخ تولد:1342

محل دفن : دیزج خلیل

تاریخ شهادت: 1362/12/6

محل شهادت : جزیره مجنون

 

شهید اصغر شالچی زاده

فرزند: غلامعلی

تاریخ تولد: 1344

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت:1365/2/31

محل شهادت : مهران

 

شهید علی شریفی اصل

فرزند : میر عباس

تاریخ تولد: 1342

محل تولد : دیزج خلیل

تاریخ شهادت : 1363/5/17

محل شهادت : سردشت

 

ولی شکوری

فرزند: مهدی قلی

تاریخ تولد:1342

محل دفن :دیزج خلیل

تاریخ شهادت:1363/5/17

محل شهادت :سردشت

 

شهید پرویز طریقی

فرزند: حسنعلی

تاریخ تولد: 1341

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت: 1366/3/8

محل شهادت : شلمچه

 

شهید مسعود عباسقلی زاده

فرزند:؟

تاریخ تولد:1342

محل دفن :بی مزار

تاریخ شهادت:1361/11/20

محل شهادت :فکه

 

شهید نورالدین غربی

فرزند: ?

تاریخ تولد:?

محل دفن : ?

تاریخ شهادت:?

محل شهادت : ?

 

شهید عبدالله فخرزاده

فرزند:رحمان

تاریخ تولد:1343

محل دفن :دیزج خلیل

تاریخ شهادت:1361/1/4

محل شهادت :رقابیه

 

شهید حمید فیضی

نام پدر :؟

تاریخ تولد :؟

تاریخ شهادت:؟

محل شهادت:؟

محل دفن :بهشت زهرا

 

مفقودالاثر علی مطلبیان

فرزند: ابراهیم

تاریخ تولد:1340

محل دفن : بی مزار

تاریخ شهادت:مفقود

محل شهادت : شرق بصره

 

 

 

 

ید محمد رسول ملکی

فرزند: محمد ابراهیم

تاریخ تولد:1342

محل دفن :مهاباد

تاریخ شهادت:دیزج خلیل

محل شهادت : 24/5/1361

با تشکر از محمد تقی ملکی

 

سرهنگ شهید داود مهر آرا

فرزند: ?

تاریخ تولد:?

محل دفن : ?

تاریخ شهادت:?

محل شهادت : ?

 

شهید صادق نظمی

فرزند: علی

تاریخ تولد: 1338

محل دفن : دیزج خلیل

تاریخ شهادت:1361/11/18

محل شهادت : فکه

 

شهید وحید کاظم نژاد

فرزند: حیدر علی

تاریخ تولد:1343

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت:1361/11/27

محل شهادت : فکه 

 

شهید قربانعلی یعقوبلوئی

فرزند: حسین

تاریخ تولد : 1323

محل دفن : دیزج خلیل

تاریخ شهادت : 1365/10/29

محل شهادت :؟

 

 
Written by محمد حسین افتخاری Category: شهدای روستا
Published Date Hits: 4267
Print
شهید جبار افتخاری

فرزند : صمد

تاریخ تولد :1340

محل تولد: دیزج خلیل(محله غیبلو)

تاریخ شهادت : 1361/11/18

محل شهادت : فکه

 

شهید بهروز افتخاری

فرزند: حسین

تاریخ تولد:1341

محل دفن : دیزج خلیل

تاریخ شهادت:1359/11/17

محل شهادت : میمک

 

شهید رضا افسر آذر

فرزند: ؟

تاریخ تولد:؟

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت:؟

محل شهادت : ؟

 

شهید یوسف افلاک

فرزند : عبدالعلی

تاریخ تولد :1349

محل دفن : دیزج خلیل(محله غیبلو)

تاریخ شهادت : 1369/1/9

محل شهادت : سومار

 

شهید علی افهامی

نام پدر :؟

تاریخ تولد :؟

تاریخ شهادت:؟

محل شهادت:؟

محل دفن بهشت زهرا

 

شهید محمد ایرانپرست

فرزند: ؟

تاریخ تولد:؟

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت:؟

محل شهادت : ؟

 

شهید عباسعلی ایرانپرست

فرزند: ؟

تاریخ تولد : ؟

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت : ؟

محل شهادت : ؟

 

شهید غلامرضا برزگر

فرزند: علی

تاریخ تولد:1349

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت:1365

محل شهادت :شلمچه

 

شهید حسن پابخش

فرزند : ابراهیم

تاریخ تولد:  1348

محل دفن : دیزج خلیل

تاریخ شهادت : 1368/6/25

محل شهادت : سردشت

 

شهید اکبر پولی زاده

فرزند: عباس

تاریخ تولد:1338

محل دفن : دیزج خلیل

تاریخ شهادت:1357/11/19

محل شهادت : از شهدای انقلاب

 

شهید محمد حبیب نژاد

فرزند : اسداله

تاریخ تولد: 1343

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت : 1367/3/3

محل شهادت : مهران

 

شهید حسین خوشه

فرزند: ابراهیم

تاریخ تولد: 1344

محل دفن : دیزج خلیل

تاریخ شهادت:1362/5/1

محل شهادت : حاجی عمران

 

شهید حاج علی دل هنر

فرزند: ؟

تاریخ تولد:؟

محل دفن : بهشت زهرا

تاریخ شهادت:؟

محل شهادت : ؟

 

شهید قربانعلی راهنورد

فرزند: ابراهیم

تاریخ تولد:1344

محل دفن : دیزج خلیل(محله غیبلو)

تاریخ شهادت:1361/7/9

محل شهادت :سومار

 

 
Written by محمد حسین افتخاری Category: شهدای روستا
Published Date Hits: 886
Print

*

صفحه اول

 

صفحه دوم

1

شهید جبار افتخاری

17

شهید محمد زنده دل

2

شهید بهروز افتخاری

18

مفقودالاثر علیرضا سلطانژاد

3

شهید رضا افسر آذر

19

شهید اصغر شالچی زاده

4

شهید یوسف افلاک

20

شهید علی شریفی اصل

5

شهید علی افهامی

21

ولی شکوری

6

شهید محمد ایرانپرست

22

شهید پرویز طریقی

7

شهید عباسعلی ایرانپرست

23

شهید مسعود عباسقلی زاده

8

شهید غلامرضا برزگر

24

شهید نورالدین غربی

9

شهید حسن پابخش

25

شهید عبدالله فخرزاده

10

شهید اکبر پولی زاده

26

شهید حمید فیضی

11

شهید محمد حبیب نژاد

27

مفقودالاثر علی مطلبیان

12

شهید حسین خوشه

28

شهید محمد رسول ملکی

13

شهید حاج علی دل هنر

29

سرهنگ شهید داود مهر آرا

14

شهید قربانعلی راهنورد

30

شهید صادق نظمی

15

شهید محمود رشدی

31

شهید وحید کاظم نژاد

16

شهید محمد رضا زنده دل

32

شهید قربانعلی یعقوبلوئی

 
logo-samandehi